Ubezpieczenia

Upewnij się, że wiesz, jaka jest kara grzywny za niezarejestrowanie pojazdu.

Proszę powiedzieć, czy sprzedajesz lub kupujesz pojazd. Aby spełnić wymagania, musisz zgłosić sprzedaż lub zakup pojazdu do działu komunikacji. Jeśli nie dotrzymasz terminu, zostaniesz ukarany wysoką grzywną. Kto może cię ukarać i za ile?

Wymóg ponownej rejestracji pojazdu nie jest nowy; istnieje już od dłuższego czasu. Niestety wielu właścicieli samochodów to zignorowało. Skutkiem tego są tak zwane „martwe dusze”. Uwzględniono tutaj samochody, które nie zostały wyrejestrowane, mimo że zostały wyprodukowane kilkadziesiąt lat temu. Artykuły Kodeksu Drogowego zostały zmienione w celu nałożenia kar na kierowców i ustanowienia podstawy CEP.

Nie wiadomo, jaka będzie kara za niezarejestrowanie pojazdu w 2021 roku.

Sztuka. 140 metrów ustawy Prawo o ruchu drogowym nakazuje, że kara za niezarejestrowanie samochodu w 2021 roku wynosi od 200 zł do 1000 zł. Wysokość kar nakładanych na kierowców ustala starosta w drodze czynności administracyjnych.

Warto pamiętać, że przed modyfikacją Kodeksu Drogowego kara była znacznie surowsza. Sztuka. 97 kodeksu wykroczeń, a nie kodeksu drogowego, było źródłem tego wykroczenia. W artykule tym napisano, że na właścicieli samochodów, którzy łamią przepisy kodeksu drogowego, mogą zostać nałożone grzywny w wysokości do 3000 zł.

Jeśli samochód nie zostanie ponownie zarejestrowany, kto może zostać ukarany grzywną?

Na przykład firma, która importuje samochody z zewnątrz, nie podlegałaby wyżej wspomnianemu przepisowi w Kodeksie wykroczeń. Więcej osób dotknie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Firmy i osoby fizyczne mogą zostać ukarane grzywną za niepoinformowanie opinii publicznej o:

Jeśli kupujesz lub sprzedajesz samochód, przekazujesz darowiznę lub musisz wprowadzić zmiany w informacjach w dowodzie rejestracyjnym, możesz podlegać karze administracyjnej w wysokości do 1000 EUR.
Między innymi oczekuje się, że handel pojazdami stanie się bardziej przejrzysty w wyniku poszerzenia kręgu osób, które mogą zostać ukarane za niezarejestrowanie pojazdu.

Kiedy brak ponownej rejestracji pojazdu podlega karze grzywny?

1 stycznia 2020 r. zacznie obowiązywać kara za brak rejestracji. W celu realizacji kar Ministerstwo Środowiska opracowało zmianę przepisów, która zawiera zapisy dotyczące rejestracji pojazdów i jest za to odpowiedzialne.

 

 

 

Inne wpisy:

Historia pojazdu po numerze rejestracyjnym

Ubezpieczenie skutera

Kary za brak OC w 2022 r

Ubezpieczenie auta na angielskich tablicach w Polsce

OC na miesiąc

Możliwość komentowania Upewnij się, że wiesz, jaka jest kara grzywny za niezarejestrowanie pojazdu. została wyłączona
https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-oc/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-samochodu/ https://beesafe.pl/najtansze-oc/